Бъдещето на Quality Assurance

Бъдещето на Quality Assurance

Дигиталният свят се разраства с всеки изминал ден и специалистите са наясно, че той просто ще стане неимоверно по-голям след няколко години. Covid-19 пандемията дори ускорява този процес, увеличавайки нуждата от качествени ИТ услуги. И докато софтуерите стават все по-усъвършенствани и взаимосвързани с нашия физически свят, традиционните подходи за тестване също трябва да се развият.

Софтуерното тестване вече се променило драстично

Софтуерното тестване вече се променило благодарение на Agile практиките. Agile практиките позволяват на всеки член на екипа да даде своя принос при взимане на решения и изисква всеки да поеме лична отговорност за своята работа. Заради това бързо развитие на технологиите, тестерите трябва да преместят началото на QA процесът по-наляво или казано с други думи да тестват много по-рано. Сега тестерите предоставят ценна информация и защита за клиентите много по-рано в цикъла на доставяне на продукта. В същото време девелъпърите вече се справят по-добре с тестването на функциите на софтуера, които те са разработили преди да предадат проекта на QA специалистите. Може би най-голямата промяна, която се е случва, е че тестерите вече не са изцяло отговорни за качеството. За истински успех в ИТ сектора, всеки трябва да направи проверяването на качеството част от работата си.

Бъдещето на софтуерното тестване

Бъдещето на софтуерното тестване ще бъде доминирано от Интернет на Нещата (Internet of Things), Изкуствен Интелект (AI), Виртуална реалност (VR) и инструментите, техниките и подходите за тестване трябва да се развият спрямо тях. Когато се занимавате с по-интелигентни системи, тестовете не са толкова прости, колкото да извършите едно действие и да имате известно очакване. Понякога очакванията няма да бъдат известни и няма да е ясно как системите ще реагират в определени ситуации. Тестерите наистина ще трябва да изследват и да бъдат изключително креативни в своето измисляне на сценарии, за да определят как реагират тези „интелигентни“ системи. Много хора смятат, че тези нововъзникващи тенденции ще оставят тестерите без работа. Това не е така. Тези технологични иновации и тенденции се нуждаят от опитни тестери. Има толкова много сценарии, които могат да бъдат разгледани, когато се изправим пред този по-интелигентен дигитален свят. Абсолютно очарователно време е да бъдеш тестер.

Предизвикателството пред QA специалистите

Най-голямото предизвикателство пред QA специалистите и приемането на тези промени в дигиталния свят е, изучаването на толкова много нови и необходими умения. При тестването на IoT или AI приложения, трябваше да можете да пишете код, за да можете наистина да тествате и не просто да автоматизирате самите тестове, а да създадете инфраструктура, която да стигне до резултати. Това изисква ниво на комфорт с писането на код. В допълнение към кода, тестерите ще трябва да научат и за тези нови тенденции и тяхното въздействие върху софтуерите, както и върху клиентите. Има много неща за учене и е препоръчително да започнете да учите колкото се може повече сега, дори ако работата Ви в момента не го изисква. Светът се развива. Софтуерите се развиват. Тестването също трябва да се развива. Нека не се плашим, а да се изправим пред бъдещето на QA.