Топ 15 въпроса по време на интервю за софтуерен инженер, които трябва да знаете

Бъдещето на Quality Assurance

Искате да започнете работа в ИТ сектора? Софтуерните инженери безспорно са едни от най-високоплатените професионалисти в България, като индустрията е във възход, търсенето на кадри е голямо, а компаниите са принудени да предлагат все по-високи заплати. Според проучване на компания за набиране на софтуерни разработчици Noble Hire, средната заплата в IT сектора е около 4000 лв.

И колкото и прекрасно да звучи, намирането на работа като софтуерен инженер не винаги е лесно. Перфектно квалифицираните софтуерни инженери понякога се провалят в частта с интервюто, главно защото не са се подготвили за нея. Техническите интервюта могат да бъдат предизвикателни и могат да тестват границите дори на опитни разработчици.

Но можете да планирате и да се подготвите, като най-добрият начин за това е да знаете какво да очаквате, когато му дойде времето. Въпросите за интервю за софтуерен инженер могат да варират в различните компании. В следващите редове ще разгледаме три основни типа въпроси, които интервюиращите могат да зададат в интервю за софтуерен инженер.

1) Общи въпроси

Това са въпросите, които се задават на всички интервюта, независимо от работата, за която кандидатствате. Причината, поради която интервюиращите питат, е че компанията може да получи по-добро разбиране за това кой сте. Много от тези въпроси ще бъдат за вашето автобиография и вашия опит на предишната ви работа. Винаги е важно да бъдете честни, когато отговаряте на тези въпроси.

Ето някои общи въпроси, които могат да ви попитат по време на интервю:

 1. Защо напуснахте последната си работа?

Това е много често срещан въпрос на интервю, тъй като това е и подвеждащ. Отговорите, които трябва да избягвате, са тези, които говорят лошо за старата ви работа, като споменаване на несъгласия с колеги или пък отговори, които ви карат да звучите, че парите са единственото нещо, което ви интересува. Отговорите, които интервюиращите обикновено търсят, са тези, които подчертават напредъка в кариерата ви или търсенето на нови предизвикателства.

 1. Защо трябва да ви наемем?

Интервюиращият иска да покажете как ще се продадете. Тук ще помогнат малко проучване за компанията. Искате да бъдете себе си, но също така искате да видите кои части от вас са най-подходящи за целите на компанията.

Прегледайте длъжностната характеристика. Какви умения изброяват, които отговарят на това, което можете да направите? Има ли някакви умения, които се смятат като допълнителни, и вие ги притежавате? Има ли някакви работни места или проекти, които показва, че имате уменията, които търсят? Споменете всичко това. Покажете на интервюиращия, че ще се вълнувате да работите там и че имате необходимите умения, за да свършите работата.

2) Технически въпроси

Тъй като кандидатствате като софтуерен инженер, по-голямата част от въпросите ви ще бъдат технически. Компаниите искат инженер, който е умен и знае как да свърши работата, когато се стигне до нея. За да наемат възможно най-добрия кандидат, ще трябва да задават предизвикателни въпроси. Понякога ще ви бъдат задавани въпроси, които не отговарят напълно на вашата длъжностна характеристика, така че е разумно да се справите с други езици за програмиране и непознати понятия.

Ето и списък на някои основни технически въпроси, които може да срещнете в следващото си интервю за работа:

 1. Какви езици за програмиране сте използвали в миналото?

Интервюиращият се опитва да разбере дали владеете езиците, които компанията използва. Ако един до три са вашите фаворити, споменете защо.

Примерен отговор:

„Владея PHP, Python и JavaScript. Python ми е любим, защото синтаксисът е прост и аз обичам бекенд работата. "

 1. Какво е значението на отстраняване на грешки?

Примерен отговор:

„Отстраняването на грешки е процесът, при който софтуерен инженер проследява и коригира грешки в кода.“

 1. Каква е ролята на ръководител на софтуерен проект?

Примерен отговор:

„Мениджърът на софтуерни проекти планира, следи и съобщава напредъка на софтуерен проект за разработчици, дизайнери, заинтересовани страни и други, участващи в проекта.“

 1. Какво се разбира под обхват на софтуера?

Примерен отговор:

„Обхватът определя какво ще и какво няма да бъде доставено от софтуерен проект. Обхватът очертава дейностите, необходими за завършване на проекта. “

 1. Какво представлява управлението на конфигурацията на софтуера?

Примерен отговор:

„Управлението на софтуерната конфигурация е процесът на контрол на промените, които се случват в софтуера.“

 1. Какво е контрол на промяната?

Примерен отговор:

„Контролът на промените е система за проследяване на промените в софтуерен продукт и гарантира, че всички промени отговарят на корпоративните стандарти.“

 1. Как бихте обяснили API за нетехнически заинтересовани страни?

Примерен отговор:

„API е спецификация за това как едно приложение може да бъде достъпно от друго приложение.“

 1. Опишете разликата между обектно-ориентирано и аспектно-ориентирано програмиране.

Примерен отговор:

„Обектно-ориентираното програмиране поставя фокус върху представянето на проблеми, използвайки обекти от реалния свят и тяхното поведение, докато аспектно-ориентираното програмиране се занимава с разбиване на програмите, за да отдели кръстосани проблеми. Ключовата разлика е, че фокусът на ООП е да разбие програмната задача към обекти, които капсулират данните и методите, докато фокусът на АОП е да раздели програмата на кръстосани проблеми“.

 1. Каква е разликата между силно и слабо писане?

Примерен отговор:

„Софтуерът, който използва „силно“ въвеждане, проверява променливите по време на компилация. Софтуер със „слабо“ въвеждане, проверява типа по време на изпълнение. Слабо типизираният софтуер има повече бъгове“

3) Тестови въпроси за писане на код

Много пъти ще ви бъде дадени задачи за писане на код като част от интервюто. Понякога фирмата ще ви даде задача няколко дни преди интервюто, така че вие ​​и интервюиращият ще имате резултатите на разположение за преглед. Друг път те ще ви дадат задача, която да трябва да направите в определен срок и да последва второ интервю.

Някои често срещани въпроси за тестване на кодиране са:

 1. Проектирайте софтуерна версия на войната с игра на карти.
 2. Създайте програма за съкращаване на URL адреси.
 3. Създайте програма за блог.
 4. Проектирайте клонинг на Twitter.

Въпреки че тази статия не може да ви покаже как да проектирате и кодирате софтуерен проект, ние можем да ви дадем няколко съвета за справяне със задачите вкъщи.

 • Прочетете внимателно инструкциите.

Понякога задачата няма много инструкции, но е важно да ги прочетете внимателно. Ако разберете неправилно инструкциите, можете да загубите много време за решаване на грешен проблем. След като имате добра представа какво трябва да изградите, можете да започнете да изграждате решение.

 • Използвайте контрола на версиите

Използвайте контрола на версиите от момента, в който напишете първия ред код. Използвайте Commit често, като вашите съобщения трябва да са кратки и ясни. Интервюиращият може да разгледа вашия git commit log, за да разбере как работите.

 • Напишете чист код

Интервюиращият може да получи представа за това как работите в екип от начина, по който пишете кода си.  Задайте лесни и използваеми имена на вашите функции и променливи. Бъдете сигурни, че кодът ви изглежда добре и е лесен за четене.

Заключение

Струва си да се подготвите за интервю за ИТ фирма, но е важно да запомните, че няма начин да знаете въпросите, които ще ви зададат предварително. Всяко интервю ще бъде малко или много различно. Но все пак се надяваме, че тази статия ви е накарала да се почувствате по-комфортно, знаейки какъв тип въпроси може да очаквате и какво биха могли да търсят интервюиращите.